Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalság megmaradásért

Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalság megmaradásért

Az Együtt Európáért Alapítvány egyházi és civil konzorciumi partnereivel és Kárpát-medencei stratégiai partnereivel a EFOP-5.2.2-17-2017-00055 azonosítószámú projekt során azt vizsgálta, hogy a fiatal generáció („Z” generáció) belső vándorlásának (kis településről nagyvárosba, városból fővárosi agglomerációba, külföldre) mi lehet a motivációja. 

Az Együtt Európáért Alapítvány a fiatalok helyben maradásának, helyben boldogulásának témájában készült „Helyben? Rendben!” munkatervének kialakításába, véleményezésébe folyamatosan bevonjuk együttműködő partnereinket.   Ez a munkaterv a jelen projekt kutatását felhasználva tervezi a 2030-as időszakig a fiatalok helyben maradásával kapcsolatos fejlesztéseit összefoglalni.  A határon túli fiatalok elvándorlási/kivándorlási problémái a zárókutatás alapján nagyon hasonló gyökerűek, mégis más szemszögből látják e témát a lelkipásztorok és az önkormányzatok vezetői is.  A kezdeményezés transznacionális voltából és a járványidőszak miatt egyszerre csak néhány partner részvételére számíthattunk, de kis résztvevői létszám ellenére a már lezajlott megbeszélések értékes következtetésekkel zárultak.

A projekt és a kutatás során egyértelműen megfogalmazódott, hogy sok esetben az információhiány és a téves attitűdök azok, amelyek a fiatalok motivációja mögött állnak.  A Kárpát-medencei belső migráció a fiatal lakosság körében ma már nem teljesen gazdasági gyökerű, hanem információhiány és téves attitűdök is eredményezhetik. A migrációs szándékot/potenciált nem csak a gazdasági és humán tényezők befolyásolják, hanem olyan „puhább” tényezők is mint például az adott generációnak az attitűdbeli és motivációs sajátosságai (személyiségtényezők, önkép, belső értékrend, családi kötelék). Úgy véljük, hogy a generációk különféle jegyeket hordoznak, melyek nemcsak a fogyasztói szokásaikat, munkaerőpiaci beilleszkedésüket határozzák meg, hanem kivándorlási vagy belső vándorlási szándékukat is meghatározzák.

Az egyházi közösségek stratégiai jelentőségűek függetlenül a település demográfiai vagy gazdasági mutatóitól. Megtartó erejük azonban nehéz helyzetben, csökkenések és elvándorlások közepette mutatkozik meg. Végvárként az utolsókig képesek fennmaradni, aminek legfontosabb előfeltétele a helyben lakó lelkipásztoroknak, mint a helyi közösség szellemi, lelki alapjainak folyamatos biztosítása. Az ő egzisztenciájuk megerősítése alapvető a helyi közösségi élet működése szempontjából, ami pedig a mindenkori ember elementáris szükséglete. A vidéki fiatalok helyben maradásának tehát előfeltétele a helyben működő közösség. A közösségek közül pedig kiemelkednek a keresztyén közösségek, így a református gyülekezetek.

Egyértelműnek tűnt a projekt kutatási zárójelentése alapján , hogyha a helyben maradást erősítő információkat, a jövő gazdasági folyamatait stratégiai alapon és megfelelő kommunikációs csatornákon adjuk át, akkor az befolyásolhatja a generáció migrációját, a nemzetgazdaságot és a családpolitikát.

Az Alapítvány munkatársai a kutatási zárójelentés nyilvánosságra hozatala óta kidolgozták a Helyben, Rendben! 2030 stratégiai akció- és programtervet, amellyel folyamatosan járják a térséget és az országot annak érdekében, hogy a javaslataink beépüljenek a következő évek humán fejlesztési rendszerébe és a települések, térségek, megyék fejlesztéspolitikai célkitűzéseibe.

Ezzel kapcsolatban tartottunk műhelybeszélgetést 2022. március 10-én, Balassagyarmaton, amelyre természetesen az EFOP-5.2.2-17-2017-00055 partnereit és együttműködőit is meghívtuk. A kibővült tájékoztató munkacsoportban a számos térségi vezető volt jelen.

A műhelybeszélgetés a térségi és helyi humán fejlesztési lehetőségeket, elsősorban a fiatalok helyben boldogulásának témakörét helyezi előtérbe. A műhelybeszélgetésen bemutatjuk és megvitatjuk azokat a fejlesztési ötleteket, elképzeléseket, amelyek segíthetik a fiatal munkaerő helyben tartását, a helyi gazdaság közösségi és humán alapú fellendítését, úgy, hogy az illeszthető legyen a következő fejlesztéspolitikai időszak alapvető célkitűzéseihez.

A résztvevő települési, térségi vezetők és humán szakemberek megállapodtak abban, hogy a Helyben, Rendben! program egyes tevékenységeit a munkaerőpiaci, közösségi és civil platformhoz felsorolt programelemeket részben beépítik a következő időszak fejlesztési elképzelései közé.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása