Határon Át!

Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért

A projekt célja

A fiatal generáció helyi migrációs szokásai Kárpát-medencei szinten is aggasztóak. A kistelepüléseken, aprófalvas térségekben élő fiatal potenciális munkaerő automatizmus szerűen mozog nagyvárosokba, agglomerációs központokba, ezáltal tovább növelve a vidéki térség kontraszelekcióját humánerőforrás tekintetében. 

Bővebben

A megvalósító

Az Együtt Európáért Egyesület EFOP-5.2.2-17-2017-00055 azonosítószámú, Református közösségfejlesztési gyakorlatok a vidéki fiatalok megmaradásáért címmel Transznacionális együttműködési projektet valósít meg külföldi együttműködő partnerek bevonásával.