A vidék megtartó ereje

  1. október 9-én került sor a negyedik műhelyfoglalkozásra is a Horpácsi Európa Pihenő Központban. A műhelymunkára valamennyi együttműködő partner meghívást kapott, akik közül sajnos egyik partner sem tudott eleget tenni a meghívásnak.

 

Folytatódott a műhelymunka a már meglévő, jó gyakorlatok feltérképezésével, ezáltal mélyebb betekintést nyerve abba, hogy az Egyházközség milyen jó gyakorlatokat alkalmaz és mik vehetők át.

 

Az alábbiakban összefoglaljuk Molnár Ambrus által elmondott és írásban is elküldött tevékenységeket, missziós gyakorlatokat. Ezeket valamennyi partnernek elküldtük.

 

Rendszeres missziói tevékenységek: a beteglátogatás

Szervezett beteglátogató csoport nincs a Balassagyarmati Református Gyülekezetben, mert az gyülekezeten kívüli emberek elérése továbbra is kihívás. Mert minden missziói tevékenységnek az az alapja, hogy a gyülekezet fel tud-e építeni azt a csoportot, amelynek tagjai értik, miért és mit kell végezniük, és hajlandóak ebben a munkában részt venni. A csoportépítés minden esetben ott kezdődik, hogy van-e élő isten-kapcsolata az adott gyülekezeti tagnak vagy nincs.

Amíg nem adódik egy családban valamilyen megrázkódtatás, addig a felnőttek nem igazán fogékonyak a hitre. A fogékonyság kialakulhat az istentiszteleten, de akár olyan hétköznapi helyzetben is, mint egy bibliaóra, ahol a résztvevők jobban megismernek egy-egy bibliai részt. Ahhoz azonban, hogy ez a fogékonyság kialakuljon egy az istentiszteleten, ahhoz az embernek legalább el kell jönnie az istentiszteletre. Amíg nem látják be az emberek, hogy időt kell szánniuk, hogy az ilyen kérdésekről gondolkodjanak, ezek elgondolkoztassák őket, addig nem lehet mit csinálni.

Rendszeres missziói tevékenységek: a családlátogatás

A családlátogatás nagyon fontos missziói tevékenység. A balassagyarmati gyülekezet azért sajátos, mert a gyülekezeti tagok egy része nem is helyben lakik, hanem a környező falvakban. Őket pedig nehéz hétköznapi alkalmakra mozgósítani, örömteli érzés, ha vasárnap bejönnek egyszer. Az istentisztelet után nehéz olyan alkalmat teremteni, ahol kérdezhetnek a gyülekezet tagjai, ahol válaszolhatnak a lelkészek, ahol beszélgethetünk egy témáról. Mert az istentiszteleten elhangzott prédikáció, az Isten szent lelkének a jelenétében hangzik el. De az, hogy a templomba eljövő gyülekezeti tag mit ért meg a prédikációból, akkor derül ki, ha ő azt megfogalmazhatja. Ahhoz, hogy a gyülekezeti ezt megfogalmazza, vagy egy beszélgetés formájában elő tudja adni, ahhoz megint idő és hely kell

 

 

Hitoktatás

A hitoktatás része az iskolai oktatásnak, heti két alakalommal, a lelkész egyik legfontosabb feladata, ideje jó részét erre szánja. A hitoktatás szervezéséhez, megvalósításához kell segítség, A Balassagyarmati Református Egyházközség lelkészei három különböző helyeken tartanak hitoktatást. A hitoktatás misszió tevékenységének tartalma: a diákok jelentős része egyébként nem találkozik a bibliai történtekkel sehol másutt, csak az iskolában.

A hittanórákon az evangélium átadása lehet szóban, de más kommunikációs megoldásokon pl. videón keresztül is hirdetik Isten igéjét a Balassagyarmati Református Egyházközség lelkészei. Gyakoriak például a hittanórán olvasott bibliai történetekről szóló animációs filmek vetítése. Nagyobb gyerekeknek, 6-8- osztályosoknak már tematikus filmek is bemutathatók. Népszerű például a közvélemény kutatásokról készült felvételek. Például megkérdezik egy-egy témáról az utca emberének véleményét. Ezáltal szembesül azzal a diák, hogy egy-egy kérdéskörben elképesztően sokféle álláspont létezik a világban. És a Bibliának is van egy álláspontja, és cél, hogy ezeket az álláspontokat a diák értse meg.

 

Önszerveződés, mint jó gyakorlat

 

A Balassagyarmati Református Egyházközség gyülekezetében az önszerveződés gátja, a posztmodern világra jellemző program-turizmus: különböző programok várják az embereket, egy azonos időben akár több program is. A programok színes élményeket adnak, amik csábítják az embereket. Így az emberek, a barátok, a családok egyszerűen leszoknak arról, hogy ők bármit szervezzenek. Nincs szükségük az önálló szervezésre, nem tudnak elgondolkodni azon, hogy szükségük lenn-e az önállóságra, mert mások, intézmények megszervezik helyettük.

Már csak arra tudnak figyelni az emberek, hogy a jobbnál jobbnak ígérkező programok közül, melyiken akarnak részt venni.

 

Hátrányos helyzetűek

 

A Balassagyarmati Református Egyházközség gyülekezete úgy segít alkohol problémával küzdő betegeknek, hogy tájékoztatják őt a Református Egyház alkoholbeteg missziójáról, illetve el is vittek már a missziós központba. Fontos, hogy a betegek igényeljék és elfogadják a segítséget. A lelkésznek a felvilágosításon, a figyelem felhíváson túl nincs sok lehetősége.

 

Romák

 

A Balassagyarmati Református Egyház gyülekezetében bár van roma gyülekezeti tag, de az egyházközség nem végez önállóan cigánymissziót, mert nincs rá erőforrása. Roma családok csak alkalomszerűen kereszteltettek a református templomban, néha eljárnak istentiszteletre. De ez nem jellemző, nincs lehetőség elérni a roma kisebbséget.

Karitatív tevékenységek

Bár minden karitatív tevékenység missziói tevékenység, a Balassagyarmati Református Egyházközségnek saját gyülekezeti tagjaira kell, hogy irányítsa a figyelmét. A gyülekezetnek sosem volt az célja, a Bibliában sincs arra semmi felszólatás, hogy a gyülekezetnek arra kellene törekednie, hogy számolja fel a szegénységet a világban. Ez nem gyülekezeti feladat. Arra kell törekednie a lelkész irányítása mellett a gyülekezetnek, hogy az evangéliumot hirdessék. De azt nem támogatják, hogy gyülekezeten kívüli ember igényeit kiszolgáljuk.

 

Jegyes-oktatási gyakorlat

 

A Balassagyarmati Református Egyházközségben, ebben az évben egy templomi esküvő volt. A házasságkötések nagy része vegyes házasság, ilyen esetben általában a református fél veszít, és a másik egyház templomába mennek. A Jegyes-oktatás során dönthet a pár, hogy hol szeretné a felkészítést: a református félnél vagy a másik felekezetnél. Ha a Balassagyarmati Református Egyházközség lelkésze esket párokat más településen is, és azokat már ő készíti fel.

 

Keresztelő felkészítés

 

A keresztelői felkészítés során beszélgetés során a lelkész elmondja a szülőknek a keresztség lényegét, indokát, eredményeit, esetleges kapcsolódó tévképzeteket is eloszlat. Jellemző, hogy inkább az aktív gyülekezeti tagok akarnak keresztelni. De előfordul, hogy balassagyarmati rokoni kapcsolatok, vagy születési hely okán térnek vissza keresztelőre családok

Konfirmáció felkészítés

 

Balassagyarmati Református Egyházközségben külön konfirmációi felkészítés folyik, nem csak a rendszeres hitoktatáson belül. A konfirmáció felkészítésben korosztályos bontás van: tizenévesek, ha van elég jelentkező, illetve felnőtt konfirmációra is van lehetőség

 

Az egyházközség rendszeresen szervez gyermek-táborokat

Az egyházközség által szervezett gyermek-táborokban is természetesen megjelenik a missziói tevékenység, Lényeges, hogy a gyermekek nagy része csak ezekre a táborokra jön el, és nem rendszeres gyülekezeti tagok gyermekei, itt nyaralnak a nagyszülőknél, vagy papíron más egyházhoz tartoznak, vagy másutt keresztelték. De mégis az egyházközség táborába jönnek.

A Balassagyarmati Református Egyházközség által szerevezett táboroztatás már 15 éves múltra tekint vissza. Nem kell külön megkeresni, elérni embereket a tábor hírével, mert már ismerik. Inkább a családok keresik meg az Egyházközséget, hogy mikor lesz tábor, mikor lehet rá jelentkezni. Egyébként a táborozó gyermekek jelentős része visszajár. A kisebbik része, az újak, pedig általában a hittanosok közül kerülnek ki.

A gyülekezeti honlapra, vagy a Facebook-oldalra a táborokról készült fényképeket is szokott feltenni az Egyházközség segédlelkésze. A Facebook-ról is lehet értesülni a táborokról, illetve a gyülekezeti honlapon külön almenü pontban lehet tájékozódni a róluk.

A táborokban a missziói tevékenység ott kezdődik, hogy minden tábornak van egy témája, vagyis az Egyházközség a tartalmi szempontból tematikus táborokat szervez. A témához minden nap kapcsolódnak különböző szakaszok a Bibliából. Ezekkel az idézetekkel kapcsolatban folyik beszélgetés, tanítás, éneklés. játék. Tehát a missziói tevékenység direkt gyakorlata a történet elmesélése. Továbbá fontos feltétele a missziói tevékenység sikerességének, hogy a segítők mennyire felkészültek, milyen mértékben tudják átadni az Isten szeretetét a táborozó gyermekeknek.

Nagyon különböző hátterű családokból érkeznek gyermekek a táborokba. Például van olyan gyermek, akinek az apja börtönben van, vagy akinek az édesanyja az évek során más-más férfival élt együtt és a gyermeknek akár több féltestvére is lehet.

A táborok témái minden évben előre kidolgozottak. Vannak olyan szervezetek, amelyek segítik az egyházközség munkáját ebben. Például a gyülekezetnek van egy gyermekmunkása, illetve olyan tagjai, akik aktívan részt vesznek a hitoktatásban, ők találják ki a táborok témáit.

A táborokat sokszor kapcsolják a kirándulási helyszínekhez. Amikor várakhoz mentek kirándulni, akkor a várakkal kapcsolatos történeteket kerestek ki a Bibliából. De jellemző téma az is, amikor a gyermekek élethelyzeteit (például félelmek, barátság) veszik alapul és azokhoz kapcsolódnak beszélgetések a táborban

A táborokban leginkább általános iskoláskorú gyermekek vesznek részt. Néha egy-egy nagycsoportos óvodás gyermek is eljön egy-egy napra. vagy testvérével, vagy az édesanyjával van ott egész nap. Azokból az intézményekből jönnek a táborokba a gyermekek, amelyek itt helyben, illetve a környéken, nemcsak Balassagyarmaton megtalálhatók.

 

Lelkészek missziói felkészítése

Lelkészeknek lehet továbbképzésekre jelentkezniük, például ifjúsági munkás képzésre. Ezeket a továbbképzéseket, egy- nagyobb gyülekezet szervezi Működnek lelkészi kiskörök, ahol eladásokat lehet hallgatni. A lelkészek rendelkezésére áll egy tanulmányi hét, amit minden évben októberben négy napra szervez Mátraházán az egyházmegye. Egyházkerületi szinten is vannak felkészítések. Ökumenikus rendezvényeket más protestáns gyülekezetek, más felekezethez tartozó gyülekezetek is szerveznek.

 

 

A fenti tevékenységeket az egyházközség képviselői jó gyakorlat antológiaként elküldik az együttműködő partnereknek valamit a kutatásvezetőnek.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása